Kollage av konsertbilder
Foto: Nikolaj Lund

”AT LAST A CLASSICAL MUSIC FESTIVAL THAT ROCKS” – THE TIMES

Vinterfest 2006–2020

 

Vinterfest startade 2006 och blev under konstnärligt ledarskap av Martin Fröst en stor succé. Efter tio år tog den isländske pianisten Víkingur Ólafsson över under fyra år. Den sista upplagan gick av stapeln år 2020 med Roberto González-Monjas som konstnärlig ledare. Den konstnärliga kvaliteten och genomslagskraften både nationellt och internationellt har varit övertygande.

 

Vinterfest är en festival som haft många goda år, men allt har sin tid. Under de senaste åren har kostnaderna ökat. Att skala ner festivalen i format och innehåll, och samtidigt upprätthålla engagemang och intresse, har inte upplevts som förnuftigt.

 

I enighet har samarbetskommunerna Mora, Orsa och Älvdalen tillsammans med Musik i Dalarna kommit fram till ett beslut om att 2020 års upplaga av Vinterfest blir den sista. Alla som varit med om att ta beslutet är också eniga om att vi vill värna relationerna och se till att något nytt får växa fram, så att publiken i Ovansiljan inte mister möjligheten att få tillgång till förstklassiga musikaliska upplevelser.

 

Vinterfest vill rikta ett stort tack till alla som möjliggjort 15 år av gnistrande kammarmusik i Ovansiljan. Vi hoppas att vi snart ses igen!

Vinterfest 2006–2020

 

Vinterfest started in 2006, and with Swedish clarinettist Martin Fröst as Artistic Director, the festival quickly became a great success. After ten years, the Icelandic pianist Víkingur Ólafsson was appointed Artistic Director and held that title for four years. The last edition was held 2020 with Roberto González-Monjas as Artistic Director. The artistic quality, and impact both nationally and internationally, has been undoubted.

 

Vinterfest is a festival that has had many good years, but now that era has come to an end. In the recent years, costs have increased. To scale down the festival in format and content, while maintaining commitment and interest, has not been thought of as sensible.

 

In agreement with the municipalities of Mora, Orsa and Älvdalen, Musik i Dalarna has decided that the fifteenth edition of Vinterfest will be the last. Everyone who has been involved in making the decision also agrees that we want to safeguard the relationships and ensure that something new can emerge, so that the audience in Ovansiljan does not lose the opportunity to gain first-class musical experiences.

 

Vinterfest would like to say thank you to everyone who has made fifteen years of sparkling chamber music in Ovansiljan possible. We hope to see you again soon!

A walk down memory lane