PROGRAM 2020
En man hållandes en rykande Beethoven-staty

Myten om Prometheus är i sig själv ett helt universum. Denna världsberömda berättelse, som vi känner i rikt mått genom den grekiska och romerska mytologin, har kommit att bli en del av populärkulturen. Den representerar en del av vad mänskligheten lyckats uppnå, men också vad vi bekymrar oss för och fruktar. Prometheus har presenterat sig för oss som den som skapade människan (av lera), lurendrejaren som stal elden från gudarna, den extremt intelligenta varelse vars ambitioner för framsteg och vetenskap gick alltför långt, och den titan som dömdes till att straffas för evigt.

 

Detta års Vinterfest är en sann resa. Varje konsert kommer att undersöka och illustrera berättelsen om Prometheus ur olika perspektiv: hans värderingar, hans smärta, hans relationer till andra mytologiska varelser, de idéer han kämpade för.

 

The myth of Prometheus is a universe in itself. Its world-famous story, profusely told by Greek and Roman mythology, went on to be a part of popular culture and to represent some of mankind’s biggest achievements, concerns and fears. Prometheus has been presented to us as the creator of man (out of clay), the trickster who stole fire from the gods, the extraordinarily intelligent being whose ambition for progress and science went too far, the Titan condemned to eternal punishment. 

 

This year’s Vinterfest is a true journey: each concert will examine and illustrate the story of Prometheus from a different perspective – his values, his pain, his relationship to other mythological beings, the ideas he strived for.

vf-ticket

BILJETTER / TICKETS

 

Biljetter släpps fredag 8 november kl 10.00 via https://musikidalarna.eventim-biljetter.se/webshop.
Läs mer om biljettförsäljningen genom att klicka här.

 

Tickets will be released in Friday 8th of November at 10.00 (Swedish time) via https://musikidalarna.eventim-biljetter.se/webshop.
Click here for more information on how to buy tickets.

FREDAG 14 FEBRUARI / FRIDAY FEBRUARY 14th
Snöig bergstopp med en örn och en staty

12:00-13:15 Fridhemskyrkan, Mora

Prometheus resa
The Journey of Prometheus

 

Välkomna till inledningen av Prometheus resa! Festivalen börjar precis med detta: en resa genom tiden. Gustav Mahlers passionerade och ungdomliga natur omgestaltas, efter över hundra år, av det skarpa intellektet och den djupsinniga sarkasmen hos Alfred Schnittke. Prometheus hjältemodiga karaktär framställs genom valthornet, det oöverträffat heroiska instrumentet, i Robert Schumanns Adagio och Allegro. Prometheus föraning om sitt fördärv, genom Zeus dom, utforskas genom Dmitrij Sjostakovitjs intensiva och emotionella Sju verser av Aleksandr Blok.

 

Welcome to the beginning of our journey along Prometheus! It starts precisely with that: a journey through time in which Gustav Mahler’s passionate and youthful nature is transformed, more than a hundred years later, by the sharp intellect and profound sarcasm of Alfred Schnittke. Prometheus’ heroic character is portrayed by the French horn, the heroic instrument par excellence, in Schumann’s Adagio and Allegro. Prometheus’ premonition of the downfall of Zeus is explored through Shostakovich’s intense and emotional Seven Romances.

 

Gustav Mahler: Pianokvartett i a-moll
Alfred Schnittke: Pianokvartett
Dmitrij Sjostakovitj: Sju sånger av Aleksandr Blok, op.127
Robert Schumann: Adagio och Allegro, op. 70

 

Laura Aikin sopran Barnabás Kelemen violin Katalin Kokas violin/viola Blythe Teh Engstroem viola Maximilan Hornung cello Bruno Delepelaire cello Ben Goldscheider horn Kit Armstrong piano Julien Quentin piano

En arg örn med blod på näbben

18:00-20:00 Sollerö kyrka

Evigt straff
Eternal punishment

 

Det mest förekommande sättet att porträttera Prometheus i konsten är att visa honom fastkedjad vid ett stort klippblock, där han genomlider en konstant tortyr medan en örn äter hans lever, dag efter dag, i all evighet. Smärta, straff och evighet har varit en ändlös källa till inspiration för kompositörer genom århundraden. Detta slår också an tonen inför kvällens konsert: en verklig återspegling av pinans och straffets musik, men också det ljus och de skuggor som ligger i den mänskliga naturen.

 

The most common way to portray Prometheus in art imagery is by showing him chained to a massive rock while suffering the constant torture of an eagle eating his liver, day after day, for all of eternity. Pain, punishment and eternity have been an endless source of inspiration for composers through the centuries, and also set the tone of tonight’s concert: a true reflection on the music of pain and punishment, but also on the lights and shadows pertaining to human nature.

 

Christoph Willibald Gluck: ur Don Juan Wq.52: Larghetto och Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart: Pianokonsert nr. 20 i d-moll, KV466
John Dowland: “Flow my tears”
John Dowland: “If my complaints could passions move”
Benjamin Britten: Lachrymae, för viola och stråkorkester, op. 48
Joseph Haydn: Symfoni nr. 49 “La Passione” Hob.I:49

 

Barnabás Kelemen violin Kit Armstrong piano Roberto González-Monjas dirigent Dalasinfoniettan

En frusen byst upplyst i neon

21:30–23:30 Mora Parken  

Roberto & friends
Roberto & friends

 

En informell kvällskonsert utan fast program. En chans att lära känna Roberto och årets artister genom musiken de älskar. Spontana musikaliska uttryck i en avslappnad atmosfär.

 

An informal evening concert without a fixed programme. A chance to get to know Roberto and this year’s artists through the music they love. Spontaneous musical expressions in a relaxed atmosphere.

 

Endast förköp! Only pre-emptive booking!

LÖRDAG 15 FEBRUARI / SATURDAY FEBRUARY 15th
Illuastration med schackrutig dörr, instrument samt fem realistiska människor

10:00–11:00 Idre Kulturhus

Familjekonsert: Vindla i Glaslandet
Family Concert: Vindla in Glassland

 

Vad döljer sig på andra sidan spegeln? Philip Glass minimalistiska musik guidar oss genom Glaslandet, en magisk spegelvärld där allt är upp- och-ner, bakochfram och ingenting är omöjligt. Föreställningen bygger på en fri tolkning av Lewis Carrolls berättelse Alice i Spegellandet där vår Alice får i uppdrag av den röda drottningen att korsa den schackrutiga spelplanen. Vi trillar rakt in i ett vindlande äventyr där barnen får vara med och hjälpa Alice genom glömskans skog, på hoppande tåg och över forsande bäckar.

 

What is behind the mirror? Philip Glass’s minimalist music guides us through Glaslandet, a magical mirror world where everything is upside down, hindforemost and where nothing is impossible. The performance is based on a free interpretation of Lewis Carroll’s story Through the Looking-Glass, and What Alice Found There where our Alice is commissioned by the Red Queen to cross the checkered playing field. Welcome to a winding adventure where the kids can join in and help Alice through the forest of oblivion, on jumping trains and over rushing streams.

 

En interaktiv familjeföreställning med musik av Philip Glass

 

Vindla String Quartet (Caroline Karpinska, violin, Maria Bergström, violin, Elina Nygren, viola och Gerda Holmquist, cello) Helena Hagström rytmikpedagog 

Byst föreställande Mozart med clownnäsa

11:00-13:00 Missionskyrkan, Orsa

Skojaren
The trickster

 

Prometheus betraktas ofta som mytologins ”skojare”: att stjäla elden från de allsmäktiga gudarna är en närmast busig och uppkäftig handling! Musikhistorien vimlar av skojare och kompositörer som också ville återspegla skämt, kvickhet och humor i sin musik!

Paul Hindemiths lilla pärla Ouvertyr till Den flygande holländaren är en dråplig skildring av hur en dålig brunnsorkester skulle läsa noterna till Richard Wagners mästerverk för första gången och spela utan att ha repeterat. Till Eulenspiegel av Richard Strauss beskriver på ett utsökt sätt den gamla tyska folksagans lurendrejare, medan Joseph Haydn och Wolfgang Amadeus Mozart älskade att överraska och busa med sin publik. Programmet innehåller två av deras mest uppsluppna stycken: Haydns kvartett Skämtet, där försteviolinisten jamar som en katt och de fyra musikerna inte kan komma överens om när stycket ska sluta, och Mozarts Ett musikaliskt skämt, ett divertimento där ingenting fungerar: orkestreringen är amatörmässig, och musikerna spelar fel harmonier och accenter.

 

Prometheus is often seen as the “trickster” of mythology: stealing fire from the almighty gods is an almost funny, cheeky act! The history of music is full with tricksters and composers who also wanted to reflect fun, wit and humor in their music! Hindemith’s little gem “Overture to The Flying Dutchman” is a hilarious portrayal of how a bad spa orchestra would read Wagner’s masterpiece for the very first time without any rehearsal. Strauss’ Till Eulenspiegel deliciously describes a traditional folk German trickster, while Haydn and Mozart adored surprising and pranking their audience. This programme includes two of their funniest creations: Haydn’s Joke Quartet, in which the first violinist meows and the four players can’t agree when to finish the piece; Mozart’s Musical Joke, a Divertimento in which nothing works: the orchestration is amateur, the players keep playing wrong harmonies and accents…

 

Paul Hindemith: “Overture to the ‘Flying Dutchman’ as Played on Sight by a Bad Spa Orchestra by the Village Well at 7 in the Morning”, för stråkkvartett
Richard Strauss: Till Eulenspiegel, Einmal Anders!
Joseph Haydn: Stråkkvartett i Ess-dur op. 33:2 “Skämtet”
Ludwig van Beethoven: Duo i Ess-dur för viola och cello, med två obligata par glasögon WoO 32.
Wolfgang Amadeus Mozart: Ett musikaliskt skämt K. 522

 

Barnabás Kelemen violin Tobias Feldmann violin Katalin Kokas violin/viola Blythe Teh Engstroem viola Maximilan Hornung cello Bruno Delepelaire cello Matthias Bartolomey cello Ben Goldscheider horn Musiker ur Dalasinfoniettan

Kollage av kugghjul med en öppning i mitten bestående av en stad och moln

16:00–18:00 Älvdalens kyrka

Civilisation
Civilization

 

Det här konsertprogrammet är en meditation över civilisationen. Prometheus har ofta betraktats som en mänsklighetens hjälte: genom att stjäla elden från gudarna och ge den till människorna uppmuntrade han framsteg och teknisk utveckling. I musiken i Ned Rorems Last Poems och Benjamin Brittens Les Illuminations tränger stadsbuller, industrier, hallucinationer, kärlek och längtan igenom och möter i dialog med Charles Ives The Unanswered Question människans rädsla och tvekan. Konsertens första hälft presenterar en annorlunda sida av civilisationen: folkmusiken, ryggraden i ett lands musikaliska identitet och ett område som många kompositörer, som Schumann och Dohnanyi, älskade att utforska.

 

This programme is a meditation on civilization. Prometheus is often regarded as a champion for mankind: by stealing fire from the gods and giving it to humanity he encouraged progress and industrial development. Through the music of Rorem’s Last Poems and Britten’s Les Illuminations, elements such as city noise, industry, hallucinations, love and desire are set in dialogue with humanity’s fears and doubts in Charles Ives’ The Unanswered Question. The first half presents a different side to civilization: folk music, the backbone of a country’s musical identity and an area many composers, such as Schumann and Dohnanyi, were extremely fond of exploring.

 

Ned Rorem: Last Poems of Wallace Stevens
Ernő Dohnanyi: Serenad i C-dur, op. 10
Robert Schumann: Fem stycken i folkton
Charles Ives: The Unanswered Question
Benjamin Britten: Les Illuminations, op. 18

 

Laura Aikin sopran Barnabás Kelemen violin Katalin Kokas violin/viola Bruno Delepelaire cello Maximilan Hornung cello Julien Quentin piano Kit Armstrong piano Roberto González-Monjas dirigent Dalasinfoniettan

Blåtonad bild över en snöig sjö och två luftballonger i luften vars spegelbilder är rymdraketer

20:00–22:00 Bilkompaniet, Mora  

Carte blanche
Carte blanche

 

BartolomeyBittmann har lyckats göra något heroiskt: i en värld av musik som domineras av tradition, strikta regler och ett mycket begränsat risktagande har de skapat något helt nytt, innovativt och av extraordinär kvalitet. Med enbart en violin, en mandola, en cello och sina röster lyckas de med sin nya och odefinierbara stil förtrolla och besegra både publik och musiker från alla genrer och musikaliska stilarter. Spänn fast säkerhetsbältena och gör er redo för en resa i sann Prometheus-anda!

 

BartolomeyBittmann have managed something heroic: in a world of music dominated by tradition, strict rules and a very limited amount of risk, they have created something completely new, innovative and of extraordinary quality. With just a violin, a mandola, a violoncello and their voices, they captivate with a new and undefinable style and keep conquering both audiences and musicians from all fields and styles. Get ready for an truly Promethean journey!

 

BartolomeyBittman (Matthias Bartolomey, cello och Klemens Bittmann, violin och mandola)

SÖNDAG 16 FEBRUARI / SUNDAY FEBRUARY 16th
Snölandskap med en öron som håller en staty i klorna

11:00–12:00 Fryksås hotell, Orsa  

Vintermorgon
Winter morning

 

Med Orsasjön som kuliss får vi möta Katalin Kokas och Barnabás Kelemen på nära håll i söndagens morgonkonsert på Fryksås Hotell & Gestgifveri. Än så länge håller vi programmet är hemligt. Men en sak är säker – vi utlovar ett flödande samspel mellan musiken och den naturligt magiska miljön utanför.

 

With Orsa lake as backdrop, we get to meet Katalin Kokas and Barnabás Kelemen up close, in the Sunday morning concert at Fryksås Hotell & Gestgifveri. The programme is a secret. But one thing is certain – we promise a flowing interaction between the music and the natural spectacle of the outside environment.

 

Katalin Kokas violin/viola Barnabás Kelemen violin/viola 

 

I biljetten ingår kaffe och smörgås. The ticket includes coffee and sandwish. 
Endast förköp! Only pre-emptive booking!

En kista som det ryker grön rök ur, samt en marmorbyst med ett pussmärke på

13:00-15:0Trunna kyrka, Orsa  

Prometheus vs. Pandora  
Prometheus vs. Pandora

 

Myten om Pandora hänger tätt samman med myten om Prometheus. Zeus vredgas på människorna för att de har tagit emot elden från Prometheus, och skickar Pandora i skepnad av en vacker och förförisk kvinna. Pandora bär emellertid med sig en ask, och när denna öppnas, flyger alla olyckor och sjukdomar ut och sprider sig över världen. Detta program är en fri meditation över hur kvinnor och män ”låter”, men också över förförelse, kärlek, tvetydighet och attraktion i musiken.

 

The myth of Pandora is closely related to that of Prometheus: angered by mankind for having received the fire from Prometheus, Zeus sends Pandora in the shape of a beautiful and seductive woman. However, she carries a jar which, once opened, unleashes all evils of humanity. This programme is a free meditation on the way women and men “sound”, and also on seduction, love, ambiguity and attraction in music.

 

Franz Schubert: “Prometheus”, D.674
Franz Schubert: “Auf dem Strom”, D.943
Amy Beach: “Chanson d’amour” op. 21, nr. 1
Nadia Boulanger: Tre stycken för cello och piano
Nadia Boulanger: ur Les heures Claires: nr. 4 “Que tes yeux clairs, tes yeux d’été”
Camille Saint-Saëns: Romans i F-dur, op. 36
Charles Gounod: “Le Soir”
Claude Debussy: ur 3 Chansons de Bilitis: nr. 1 “La flûte de Pan”
Camille Saint-Saëns: “Violons dans le soir”
Gabriel Fauré: Pianokvartett nr. 1 i c-moll, op. 15

 

Laura Aikin sopran Tobias Feldmann violin Blythe Teh Engstroem viola Bruna Delepelaire cello Maximilian Hornung cello Ben Goldscheider horn Kit Armstrong piano Julien Quentin piano

Brinnande is

13:00–14:30 Gamla Tingshuset, Älvdalen  

Ung scen  
Young stage

 

De båda österrikarna Matthias Bartolomey (cello) och Klemens Bittman (violin och mandola) har spelat tillsammans sedan 2012. De har hunnit ge ut tre album, varav det tredje enbart innehåller egna kompositioner. ”De åstadkommer ljud som man inte trodde var möjliga på bara två instrument, ekvilibrism på högsta nivå. De förenar melodi med improvisation, ljuva toner med hårda, det vackra med det brutala”, enligt Mats Palmquist för jazzportalen Lira. Förbered dig på att bli knockad av genreöverskridande folkmusik!

 

Musikkonservatoriet Falun är en ledande musikhögskoleförberedande utbildning på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Skolan har återkommande hyllats som en av Sveriges viktigaste musikutbildningar för ungdomar. Undervisningen bedrivs inom klassisk musik, jazz och folkmusik. Det sistnämnda är representerat i dagens konsert med elever från Musikkonservatoriet Falun. Skolan grundades redan 1967 av Svante Bohm och har sedan dess varit ett självklart och tryggt val för unga musiker från Dalarna såväl som resten av Sverige. Musikkonservatoriet samarbetar återkommande med flera av Sveriges stora orkestrar och har ett tätt och helt unikt samarbete med Dalasinfoniettan. Med sin långa historia att leverera musikutbildning i världsklass har Musikkonservatoriet år efter år försett det svenska musiklivet med talangfulla, drivna och välutbildade musiker.

 

The Music Conservatory in Falun offers music education at the upper secondary level to gifted students from all over Sweden. It also offers a precollege programme as well as special training for gifted, younger students. The school has regularly been named one of Sweden’s most important music schools for young people. The conservatory offers education in classical music, jazz and folk music. The latter is represented in today’s concert featuring students from The Music Conservatory in Falun. Founded by Svante Bohm in 1967, the school has ever since been an obvious and safe choice for young musicians from Dalarna as well as the rest of Sweden. The conservatory frequently collaborates with many of Sweden’s main orchestras and has a close and unique partnership with Dalasinfoniettan. With its long history of delivering world-class music education, the Music Conservatory in Falun provides Swedish music with talented and well-trained musicians year after year.

 

The two Austrians Matthias Bartolomey (cello) and Klemens Bittman (violin and mandola) have been playing together since 2012. They have released three albums; the third containing only their own compositions. According to Mats Palmquist for the jazz portal Lira: “they produce sounds that were not thought possible on just two instruments, equilibrism at the highest level. They combine melody with improvisation, soft notes with harsh, the beautiful with the brutal”. Prepare to be knocked by genre-transcending folk music!

 

Studenter vid Musikkonservatoriet i Falun och BartolomeyBittmann tolkar årets tema

En man ihållandes en rykande Beethovens-taty

17:00–19:30 Sollerö kyrka, Mora

Prometheus skapelser – Dansa! 
The Creatures of Prometheus – Dance!

 

I festivalens Grand finale porträtteras Ludwig van Beethoven som den moderna tidens Prometheus, som stjäl inspirationen från högre makter och ger den till mänskligheten genom sin musik. Kärlek, rättvisa, mörker, hjältemod, strid, vänskap, lycka, kärlek … är alla väsentliga delar i Beethovens musikaliska universum och ett perfekt sätt att sammanfatta en fascinerande vecka i musicerandets tecken!

 

The grand finale of the festival sees Ludwig Van Beethoven portrayed as a modern-era Prometheus who steals inspiration from higher instances and gives it to humanity through his music. Love, justice, darkness, heroism, battle, friendship, happiness, love… are all essential parts of Beethoven’s musical universe and a perfect way to conclude an amazing week of music making!

 

Pjotr Tjajkovskij: Rokokovariationer för cello och orkester
Ludwig van Beethoven: Prometheus op. 43

 

Maximilan Hornung cello Leif Andrée skådespelare Roberto González-Monjas dirigent Dalasinfoniettan

 

Prometheus will be in Swedish. An English leaflet will be available. 

vf-ticket

BILJETTER / TICKETS

 

Biljetter släpps fredag 8 november kl 10.00 via https://musikidalarna.eventim-biljetter.se/webshop.
Läs mer om biljettförsäljningen genom att klicka här.

 

Tickets will be released in Friday 8th of November at 10.00 (Swedish time) via https://musikidalarna.eventim-biljetter.se/webshop.
Click here for more information on how to buy tickets.